AKTUALITÁSOKTéli szünidei étkeztetésIskolanyitogatóTájékoztató a magyar gyermekvédelmi rendszer működésérőlA tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

COVID-19 eljárásrend alkalmazása köznevelési intézményekben 2022 szeptemberétől

Eljárásrendek

Digitális munkarend

Védőnői tájékoztató a koronavírussal kapcsolatbanTájékoztató az iskolai szociális segítő tevékenységeiről

Iskolanyitogató teljes program Iskolanyitogató második program

Ebédbefizetési tájékoztatóKérjük, hogy adója 1%-ával támogassa iskolánk alapítványát!
Kedvezményezett neve: Illyés Gyula Alapítvány
Kedvezményezett adószáma: 18305719-1-02


Clock


Iskolánk bemutatkozó videója2022.06.29. (szerda): 9,00-13,00-ig
2022.07.13. (szerda): 9,00-13,00-ig
2022.07.27. (szerda): 9,00-13,00-ig
2022.08.10. (szerda): 9,00-13,00-ig
2022.08.24. (szerda): 9,00-13,00-ig

Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola
Szeretettel várjuk leendő tanítványainkat iskolánkba.


Pécs, Málom-hegyi út 1.
Tel: 72/548-010
Fax: 72/548-019
e-mail: illyesiskola@gmail.com

Mottónk: "Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája!." (Szent-Györgyi Albert)

Az Illyés Gyula Általános Iskola a pécsi Rózsadombon található. 2011-ben teljesen felújítva, korszerűsítve vettük ismét birtokunkba. A nyolc évfolyamos intézmény olyan nevelési-oktatási színtér, amelyet minden gyerek, szülő és pedagógus magáénak érez, és szívesen jár ide. Óvoda-iskola programunk biztosítja, hogy a tanító néni a nagycsoportból hozza fel a gyerekeket az első osztályba. A nyelvoktatás már első osztályban kezdődik, lehetőség van angol-német nyelv tanulására. A negyedik évfolyamtól emelt szinten folytatódik az idegen nyelv oktatása heti öt órában. Az informatikaoktatást negyedik évfolyamtól emelt szinten lehet választani. 1-4. évfolyamon iskolaotthonos nevelés folyik, amelyben a két tanító néni - a napi kilenc órát felosztva - tantárgyi, önálló és szabad foglalkozásokkal teszik változatosabbá a diákok iskolában töltött idejét. Alsó tagozaton a szabadidő sávban művészeti, sport, informatikai, KRESZ szakköröket indítunk. Változatos módszerekkel (kooperatív tanulásszervezés, projektoktatás, drámajátékok) és tanulmányi versenyeken való részvétellel biztosítjuk a tehetséges tanulók fejlődését. A tehetséggondozást partnerintézményeinkkel fenntartott szoros együttműködéssel biztosítjuk. (ritmikus sportgimnasztika, kosárlabda, zeneiskola, képzőművészet, tánc). Felső tagozaton folytatódik az emelt angol és informatika oktatása. Korszerű tanulásmódszertani eszközökkel tudatosan készítjük gyermekeinket a továbbtanulásra és pályaválasztásra. A tanulószobai foglalkozásokon biztosítjuk diákjaink számára a lehetőséget az önálló tanulási technikák elsajátítására. A délutáni szabadidős programokon különböző szakközök színesítik tanulóink életét és elősegítik személyiségfejlődésüket. (pl.: sport, képzőművészet, zene, drámajáték, városismeret, informatika, életvitel stb.) Iskolánk 2015-ben ismét elnyerte az Ökoiskola címet, amelynek keretében tudatos környezetvédőkké neveljük gyermekeinket. (szelektív hulladékgyűjtés, iskolai tankert) Pedagógiai programunkban szereplő rendezvények: Halloween-party, Illyés vers-és prózamondó verseny, karácsonyváró, farsang, húsvétváró, gyereknap, DÖK-nap, tanulmányi kirándulás. Jól felkészült, empatikus pedagógusaink nyitottak az újra, befogadók és továbbgondolók. A szakos ellátottságunk maximálisan biztosított. A tanítóink, tanáraink, gyógypedagógusaink, logopédus, pedagógiai asszisztens összehangolt munkájukkal a gyermeket tartja a legfontosabbnak. A lemaradókat segítik, a tehetségeket továbblendítik. Intézményünk 2013. november 15-én az országban egyedülálló módon a "Meseiskola" címet elnyerte, amely az iskola falainak díszítésén kívül nagy lehetőséget biztosít a mesék és drámajátékokon keresztül az egyéniség kibontakoztatására. Nekünk fontos a gyerekek, szülők, munkatársak együttműködése, a jó hangulat megteremtése, a következetesség betartása. Az Illyés Gyula Általános Iskolában kikerülő diákok bárhol megállják helyüket a világon!

László Valéria igazgató

Kedves Szülők!


Változások történtek a gyermekek ebédeltetésének rendszerében.

A gyermekeknek az étteremben -ellenőrzés céljából- az étkezés előtt diákigazolványukat fel kell mutatni az új kártyaleolvasó rendszerben.

Ezért kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy gyermekük a diákigazolványát minden nap hozza magával az iskolába.

Megértésüket köszönjük!

Igazolt fertőzöttek száma: 2
Karanténba helyezett osztályok száma: 0
Rendkívüli szünet időpontja: -
Berze - Néptánc Tanszak
Berze - Környezet és Kézműves Kultúra Tanszak
Berze - brossura
Berze - űrlap
Eck Imre Művészeti Iskola honlapja
Eck Imre Művészeti Iskola bemutatkozó/toborzó videó
Eck Imre Művészeti Iskola plakát
Agócsy László Zeneiskola - Bemutatkozó videó
Agócsy László Zeneiskola - Beiratkozási plakát

Központi beiratkozás az Eck Imre AMI-ba
2021.május 03. hétfőtől, május. 07 péntekig naponta 9.00-17.00 óráig, beiratkozást tart az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola, színjátékos tanulóinknak is, az Endresz Gy. u 2/B-ben!
Mindenkit szeretettel várnak!

Szülői értekezletek


  • 2022. szeptember 13.: Alsó - felső tagozat
  • 2022. október 18.: Pályaválasztási szülői értekezlet
  • 2023. február 6.: Alsó - felső tagozat
  • 2023. május 9.: Alsó - felső tagozat

Fogadó órák


  • 2022. november 8.: Alsó - felső tagozat
  • 2023. április 14.: Alsó - felső tagozat

2022 - 2023 tanév


Csengetési rend
1.  7.45 -   8.30
2.  8.45 -   9.30
3.  9.40 - 10.25
4.  10.40 - 11.25
5.  11.35 - 12.20
6.  12.30 - 13.15
7.  13.25 - 14.10
8.  14.15 - 15.00
9.  15.05 - 15.50


Ügyelet

Reggeli ügyelet: 6.45-7.45 óráig
Délutáni ügyelet: 16.00-17.00 óráig

Intézményvezetői programra vonatkozó szavazatok ismertetése. A 35 fő szavazásra jogosult közül:
1 fő érvénytelen
23 fő igen (67,6 %)
11 fő nem szavazatot adott le. (32,4 %)

Vezetői megbízásra vonatkozó szavazatok ismertetése. A 44 fő szavazásra jogosult közül:
1 fő érvénytelen
29 fő igen (67,4 %)
14 fő nem szavazatot adott le. (32,6 %)

László Valéria igazgatói pályázata
A Kormány 1265/2017. (V.29) határozata értelmében az ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévről egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is. Ez azt jelenti, hogy minden diák iskolai tujadonban levő tankönyveket kap, melyeket év végén vissza kell szolgáltatni a könyvtárnak kifogástalan állapotban. Kivéve az atlasz(8. év végén kell leadni), a munkafüzetek. A tankönyvek lehetnek már előző évfolyamok által is használt tankönyvek, a munkafüzetek minden évben évfolyamon újak. Ha nem szeretnék az ingyenes tankönyveket használni, azaz meg szeretnék vásárolni - részben vagy egészben- saját tulajdonba a könyveket, ezt mindenkinek egyénileg kell lebonyolítani. Az iskolának nincs lehetősége a központi rendelés felületén ilyen jellegű módosításra jogszabályi okok miatt. Vásárlás a kello webshopjában lehetséges: http://webshop.kello.hu/
Tankönyvosztás az első tanítási napon lesz.
Kedves Szülők!
A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben szóló 1102/2020. (III.14.) korm.határozatban, valamint az emberi erőforrások miniszterének a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (III.14.) EMMI határozatban az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. Ennek értelmében: 2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatását. Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása. A KRÉTA naplóban folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az ezzel kapcsolatos információkról. Ha bármilyen kérdésük van munkaidőben az intézményvezető elérhető telefonon. A személyes megjelenést kérjük mellőzni!
Iskolavezetés
Tisztelt Szülők!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket az iskolánkban kialakított tantermen kívüli digitális munkarendről. Tanáraink, kollégáink, azon munkálkodnak, hogy mi legyen a legjobb, leggyorsabb, leghatékonyabb megoldás. Ez elképzelhetetlen az Önök aktív, együttműködő, felelősségtudatos jelenléte nélkül. A tanítás- tanulás folyamatát a szokásos órarend szerint tartjuk, és ennek felülete az e-KRÉTA. A felületre a belépési kód változatlan. A héten az órarendbe belépve, kattintsanak a tanórákra és baloldalon a házi feladat fülre! Itt nemcsak a házi feladat látható, hanem az adott digitális tananyag tartalma és ütemezése is. Elképzelhető, hogy a tanárok a tanórához készítenek feladatlapot, vagy egyéni digitális tartalmat is, ezeket az üzenetek fülnél találják. Az üzenetekben feladatok is lesznek, amelyeket vissza kell küldeni. Ez a válasz gombbal lehetséges. Amennyiben segítségre van szükségük:
- Keressék az osztályfőnököt a már kialakult csatornákon!
- Az adott tantárgyhoz kapcsolódó kérdéssel forduljanak a szaktanárhoz!
Kérjük a szülőket, segítsék munkánkat gyermekük tervezett napirendjének kialakításával! Szeretnénk kérni, hogy NE csak a digitális tanítási idő alatt maradjanak otthon a gyerekek! Ezzel vigyáznak magukra és mások egészségére! Bízunk a jó és eredményes együttműködésben! Ez mindannyiunk érdeke. Iskolavezetés